Vilka vi är

TMC Nordic grundades 2004 av Heidi Behrens och har sedan starten haft som mål att glädja konsumenterna med högkvalitativa, differentierade och innovativa skönhetsprodukter som hjälper dem att se ut och må så bra som möjligt. Vårt huvudkontor, lager och utbildningslokaler ligger i Søborg, Köpenhamn i Danmark, och vi har lokala försäljningskontor i Sverige och Norge. Totalt är vi ett team på 43 passionerade och hängivna medarbetare som arbetar med ett starkt strategiskt fokus på digitalisering. Vi är en agil organisation och vår affärsmodell kännetecknas av att de största framgångarna uppnås genom samarbete, närhet och transparens.

Inkludering och mångfald

Vi är stolta över att vara ett företag där alla medarbetare kan vara sig själva och känna tillhörighet. Vi omfamnar och välkomnar alla kön, åldrar och etniciteter.
Vår personalstyrka består av 7 olika nationaliteter, 76 %-kvinnor och vi har 60 %-kvinnor i ledningsgruppen.Våra varumärken har sitt ursprung i 7 olika länder. Vi är alltid på jakt efter både fler talanger och varumärken!

Hållbarhet och gröna initiativ

Vi har åtagit oss att skydda vår planets hälsa för framtida generationers skull. Genom att återvinna och eliminera onödigt avfall samt minska våra koldioxidutsläpp, arbetar vi varje dag för att minska vår påverkan på vår planet.

Världshavets dag 2021

Vi samarbetar med Ren Clean Skincare samt den danska motsvarigheten till Naturskyddsföreningen för att stödja uppdraget om en renare planet. På Världshavets dag i juni 2021 samlade vi tillsammans skräp från Köpenhamns kanaler, vilket var ett uppdrag som backades upp av flera av våra återförsäljare och av de influencers vi samarbetar med. Initiativet var så framgångsrikt att vi har beslutat att göra det till en årlig tradition.

Minskning av koldioxidutsläpp

Under 2021 är vi ett av sex företag i Gladsaxe som deltar i ett pilotprojekt om hållbara logistiklösningar för att minska våra koldioxidutsläpp genom att organisera frakt- och godstransporter bättre. Greenway Logistics har utvecklat ett verktyg som kan beräkna CO2-utsläppen i alla led i företagets transportkedja. Det verktyget kommer vi och 5 andra lokala företag att testa. Vi ser fram emot att se resultaten och att inspirera fler företag att undvika transportspill i hela värdekedjan. Vi är stolta över att vara en del av en gemenskap som tar täten!

Miljö

På TMC Nordic är hållbarhet en central fråga. Vi arbetar aktivt för att bekämpa föroreningar, klimatförändringar och avskogning.

Socialt

Vi strävar efter att ge våra anställda bäst möjliga arbetsvillkor och att erbjuda dem en arbetsmiljö som är säker, mångfaldig och inkluderande.

Styrning

Vi är inte anslutna till några politiska partier och är emot alla former av mutor, korruption och lobbying.

Styrelse

Styrelseledamot:
Konrad A. Kierklo
Styrelseledamot:
Pernille Thorslund
Styrelseledamot:
Tina Raasteen
VD:
Heidi Behrens
Styrelseledamot:
Jens Wittrup Willumsen